دفتر تهران:

چهار راه ولیعصر – مجتمع کامپیوتر ابریشم – طبقه سوم – واحد ۳۰۵

دفاتر مشهد:

چهار راه خیام سجاد – خیابان بیستون – شماره ۸۰ – طبقه ۲

چهار راه خیام سجاد – نبش بیستون – مجتمع کامپیوتر تک – طبقه ۵ – واحد ۵۱۲

www.MahakSoft.com

MahakWalletApp[at]gmail.com

mob