تبدیل فایل پشتیبان کیف پول محک

کاربر عزیز کیف پول ؛ در صورتیکه گوشی خود را تعویض نموده اید و سیستم عامل گوشی جدید
شما متفاوت از گوشی قبلی می باشد ، از طریق این فرم می توانید فایل پشتیبان خود را به سیستم عامل مورد نظر تبدیل نمایید.

لطفا سیستم عامل مقصد خود را مشخص نمایید.

فایل پشتیبان خود را بارگذاری نمایید

بارگذاری فایل پشتیبان